TH | EN

บริการด้านนิติกรรมสัญญา

จัดให้มีบริการร่างสัญญาทุกประเภทและตรวจสอบสัญญาทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

  • สัญญาซื้อขาย
  • สัญญากู้ยืมเงิน
  • สัญญาจ้างทำของ
  • สัญญาเช่าทรัพย์
  • สัญญาค้ำประกัน
  • สัญญาจำนอง
  • ฯลฯ

contract

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 081-3445851
e-mail : lawburapa@yahoo.com

CEO Message

Walk Together

เราคือผู้ให้บริการในด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ในจังหวัดระยอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ

อ่านเพิ่ม...

Link
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนาย
กรมที่ดิน
บังคับตดี
ค้นคำพิพากษา