TH | EN

บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท

บริษัท วอร์ค ทูเก็ตเตอร์ จำกัด เรามีทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่องค์กรของท่าน พร้อมทั้งบริการงานด้านประกันสังคมบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การจดทะเบียน หรือ บริการติดต่อยื่นภาษี เช่น บริการจัดเตรียมเอกสาร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น

ตัวอย่างบริษัทที่ไว้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
-บริษัท ยูวอน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
-บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
-บริษัท ทีพีซีเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
-บริษัท ซูมิโตโมอิเล็คทริคไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

IMG_5288

 

 

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 081-3445851
e-mail : lawburapa@yahoo.com

CEO Message

Walk Together

เราคือผู้ให้บริการในด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ในจังหวัดระยอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ

อ่านเพิ่ม...

Link
ศาลยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนาย
กรมที่ดิน
บังคับตดี
ค้นคำพิพากษา